RAKASTUNUT RAUMAAN -YHTEISÖ

Minihysteria-lastentapahtuma 2016

Rakastunut Raumaan -toiminnan päämäärä on ylläpitää ja kehittää Rauman keskustan elinvoimaisuutta. Yhteismarkkinointi, myyntikampanjat ja keskusta-alueen tapahtumat kannustavat kuluttajia valitsemaan Rauman. Toiminnan keskiössä on yhteisöllisyys – yhdessä saamme enemmän aikaan!

Keskustan kehittäminen alkoi Raumalla toden teolla 2000-luvun vaihteessa, jolloin Anundilan aukion ja Nortamonkadun parannustyöt alkoivat valmistua. Koska kaupunki oli tehnyt päätökset mittavista keskustan kehittämissuunnitelmista, oli tarpeen kehittää myös kaupallisia toimia. Aiemmin keskustassa oli toiminut kaksi erillistä kauppiasryhmittymää, Parhaat kaupat Vanhassa Raumassa ja Lehmuskeskushanke Valtakadun ja Keskuspuiston alueella. Tulevaisuudessa todettiin kaupungin keskustassa riittävän yhden koko aluetta kehittävän toimijan.

Keskustan kehittämistä suunniteltiin ryhmässä, joka koostui Rauman Yrittäjät ry:n lisäksi kaupungin elinkeinotoimen, kauppakamarin ja kaupan edustajista. Rauman Yrittäjät ry. lähti hankkeen hakijaksi ja hankerahoitus saatiin vuoden 2002 alusta. Toiminnan päämääräksi asetettiin laajan jäsenistön mukaan saaminen, keskustan vetovoimaisuuden lisääminen tapahtumien ja kampanjoiden avulla, yrittäjien välisen yhteistyön lisääminen, ja kaupungin ja yrittäjien välisen kanssakäymisen ja tiedonkulun parantaminen.  

City-kauppiaiden toiminta jatkui hankerahoituksen loputtua ja kulkee nykyisin nimellä Rakastunut Raumaan. Jäsenyrityksiä yhteisössämme on lähes 100. Toiminnan keskeisimpänä muotona on tapahtumien järjestäminen koko keskustan alueella. Tapahtumakalenterimme löydät täältä >>>

Rakastunut Raumaan -toiminnasta on kirjoitettu kattavasti myös osana Rauman Yrittäjien 80-vuotishistoriikkia, joka julkaistiin vuonna 2016. Tietoa yhteisömme historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta pääset lukemaan tämän linkin takaa >>>

Suvi Päi -tapahtuma Rauman torilla vuonna 2015